fbpx

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

(E-shop Alivio)

(информация предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

Име и адрес на администратора на лични данни

БИЛДИМЕКС ООД

гр.София

ул.Топли дол 1а, ет 3, ап 5

BG175140273

моб. Телефон 02/9582709  Е-мейл: info@alivio.bg

Кои сме ние и какво предлагаме  

БИЛДИМЕКС ООД предлага на своите клиенти възможността да закупуват санитарни материали и продукти посредством електронен магазин, който се поддържа на страницата на www. Alivio.bg и е означен като „Е-Магазин“. БИЛДИМЕКС ООД предлага своите продукти в „Е-Магазин“, оперираща под търговската марка „АЛИВИО“.

Използване и защита на ваши лични данни

Защитата на личните данни е особено важен приоритет за управлението на БИЛДИМЕКС ООД.  Използването на интернет страницата alivio.bg, на която се намира и нашата Е-магазин, в режим на преглед може да бъде направено без необходимостта от въвеждане на ваши лични данни.

Въпреки това, ако вие желаете да се възползвате от пълните функционалности на страницата, обработването на ваши лични данни вероятно ще бъде необходимо.

БИЛДИМЕКС ООД се придържа стриктно към обработването на възможно минималния обем от лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма друго законово основание за такава обработка, ние ще поискаме вашето съгласие. Това съобщение има за цел да разясни, какви лични данни обработваме и какви са вашите права в тази връзка.

За какво обработваме вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим възоснова на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Когато се регистрирате на сайта на БИЛДИМЕКС ООД– www.alivio.bg и поръчвате продукти, вие правите това с цел реализиране на преддоговорни и договорни отношения, насочени към покупка на стоки и продукти от нашата Е-Магазин.

В тази връзка са необходими ваши персонални данни – име, фамилия, мейл, адрес (и), телефон.

Когато извършвате такава регистрация, купувате продукт или услуга от нас или по друг начин използвате уебсайта във връзка с нашата Е-Магазин, вие се съгласявате с нашите общи условия, като това е предпоставка за сключване на договор между вас и нас.

За сключването на този договор, както и за да изпълним задълженията си по него, ние трябва да обработим определена информация, включително такава, която е предоставена от вас. Част от тази информация може да бъде лични данни.

Ние можем да използваме предоставените от вас данни с цел:

 • да проверим самоличността ви за целите на сигурността;
 • извършване на продажба или доставка на продукти, които предлагаме;
 • да ви предоставим други съпътстващи услуги;
 • да ви изпратим предложения или съвети относно наши продукти, услуги, включително как да се възползвате в максимална степен от наличните функции при използването на нашия уебсайт.

Ще продължим да обработваме тази информация, докато съответните преддоговорни и/или договорни отношения не приключат (т.е. докато е налице ваша активна регистрация на сайта). Възможно е обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).

На основание съгласие

Чрез определени действия, които не произтичат от договорни отношения между нас, например когато разглеждате уебсайт alivio.bg или поискате да ви предоставим повече информация за бизнеса ни, включително за нашите продукти и услуги, посредством директен маркетинг, вие давате съгласието си да обработваме информация, която може да представлява лични данни.

Така например, когато ние искаме до получим обратна информация от вас (събираме ваши мнения), ние ще поискаме предварително вашето изрично съгласие.

Също така, в случай че поискате да се абонирате за наш бюлетин, това отново ще се осъществи възоснова на изрично получено от вас съгласие.

Винаги, когато е възможно, се стремим да получим вашето изрично съгласие да обработваме тази информация, например, като ви молим да приемете употреба на „бисквитки“ при използването на сайта alivio.bg.

Понякога може да дадете вашето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на вашата информация за конкретна цел, ние не използваме вашата информация по начин, който да ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията ви на тази основа, докато не оттеглите вашето съгласие или може основателно да се предположи, че вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Все пак, ако го направите, може да не успеете да използвате нашия уебсайт или нашите услуги напълно, както до момента на оттегляне. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание законово задължение

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законово задължение.

Например заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание е възможно да бъдат съхранявани за определен нормативно регулиран период.

Също така, може да ни се наложи да предоставяме информация на съдебните органи, ако те поискат това, или ако разполагат със съответен документ – напр. разрешение, заповед за претърсване или съдебно разпореждане.

На основание легитимен интерес

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за вас или за нас. Например, може да обработваме вашите данни за целите на:

 • водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;
 • оптимизиране на нашите бизнес процеси;
 • отговор на неизискана комуникация от вас, за която смятаме, че очаквате отговор;
 • защита на информационните ни системи;
 • защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;
 • защита на вашите интереси, в случаите, в които смятаме, че имаме основание и задължение да го направим.

Възможно е данните ви да бъдат обработени във връзка с придобиване, вливане, разделяне или ликвидиране на компанията или част от нейния бизнес от трети страни, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Също така е възможно данните ви да бъдат обработени в рамките на групата предприятия, към която принадлежи или които принадлежат към  БИЛДИМЕКС ООД, за вътрешни административни цели, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Категории данни, които обработваме

Категории данни, които обработваме:

 • Персонални детайли на клиента (съгласно посоченото по-горе);
 • Данни за покупки на стоки и услуги от страна на клиента.

Легитимен интерес на администратора или на трета страна

Когато обработваме лични данни, нашият легитимен интерес се основава на:

 • защита на информационните ни системи;
 • управление на бизнес процесите ни в полза на всички наши служители и/или собственици;
 • оптимизиране на бизнес процесите ни.

Получатели или категории получатели на личните ви данни

Това могат да бъдат:

 • Служители на БИЛДИМЕКС ООД;
 • Обработващи данни от името на БИЛДИМЕКС ООД;
 • Свързани с БИЛДИМЕКС ООД предприятия.

Предаване на данни на трета държава или на международна организация

БИЛДИМЕКС ООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото съобщение за поверителност не е посочено друго, запазваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 • да ви предоставим стоките/услугите, които сте поискали;
 • да спазваме други закони, включително за периода, изискван от данъчни, лекарствени или други публични органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

Право по отношение на дадено съгласие

Вие, като наш клиент, имате право да оттеглите дадените от вас съгласия по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от вас лични данни

Вие, като наш клиент, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България, по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни 

Предоставянето на лични данни не е задължително, но е възможно да произлиза от договорно изискване, с оглед на необходимостта да извършим услугите по доставка на закупените от вас продукти и услуги.

Бисквитки

Интернет страниците на БИЛДИМЕКС ООД използват бисквитки (cookies). „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така нареченото „бисквитка ID“. ID на „бисквитка“ е уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от низ на символи, които могат да бъдат присвоени от интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат индивидуалния браузър на субекта на данните  от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“.

Чрез използването на „бисквитки“ БИЛДИМЕКС ООД оже да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без използването на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на субекта на данните. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите при неговото използване. Субектът на данните на уебсайта, който използва „бисквитки“, например не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът бива извикван, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на субекта на данните. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазина. Онлайн магазинът запомня продуктите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.

Субекта на данните  може по всяко време да спре използването на „бисквитките“ на уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат използвани напълно.

Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на БИЛДИМЕКС ООД събира серия от общи данни и информация, когато потребител или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните данни могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. референти), (4) под-страници, (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация БИЛДИМЕКС ООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) предоставим съдържанието на уебсайта си коректно, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) да предостави на правоприлагащите органи необходимата информация необходима за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Затова БИЛДИМЕКС ООД нализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителите.

Регистрация на нашата уеб страница

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на администратора се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрацията. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел. Администраторът може прехвърли данни към под-доставчици (например куриерски услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, което е присъщо на администратор.

С регистрацията си в уеб сайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от него, както датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни се обуславя, тъй като това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Съхранението на тези данни е необходимо за сигурността на администратора.

Регистрацията на субекта на данни с доброволно посочване на лични данни има за цел да даде възможност на администратора да предостави на субекта на данните съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Регистрираните лица могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Администраторът на данни коригира или изтрива личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение.

Абонамент за нашия бюлетин

На уеб сайта на БИЛДИМЕКС ООД потребителите получават възможност да се абонират за бюлетина на нашето предприятие. Маската за въвеждане, използвана за тази цел, определя кои лични данни се предават, както и кога е заявен бюлетинът.

БИЛДИМЕКС ООД  информира своите клиенти и бизнес партньори редовно чрез бюлетин за предложения. Информационният бюлетин на предприятието може да бъде получен от субекта на данните единствено ако (1) субектът на данните има валиден адрес на електронна поща и (2) субектът на данните се е регистрирал да получава бюлетина. Имейл адресът за потвърждение ще бъде изпратен за имейл адреса, регистриран от субекта на данните  за изпращане на бюлетин. В този имейл се съдържа и линк за дерегистрация, в случай на подаден грешен мейл. Този имейл за потвърждение се използва, за да се докаже дали собственикът на имейл адреса като субект на данните е упълномощен да получава бюлетина.

По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните  по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере на по-късна дата (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данните  и служи за целта на правната защита на администратора.

Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е необходимо за функционирането на бюлетина или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в предложението за бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събирани от бюлетина, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните  по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всеки бюлетин се намира съответна връзка. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уеб сайта на администратора или да съобщите това на администратора по различен начин.

Проследяване на бюлетина

Бюлетинът на БИЛДИМЕКС ООД съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрно изображение, вградено в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се позволи записването и анализът на регистри. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел БИЛДИМЕКС ООД може да види дали и кога е бил отворен имейл от даден субект на данните и кои връзки в него са били извикани от субектите на данни.

Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира изпращането на бюлетина, както и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Субектите на данни по всяко време имат право да отменят съответната отделна декларация за съгласие, издадена чрез процедурата за двойно включване. След анулиране тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. БИЛДИМЕКС ООД автоматично счита оттегляне от получаването на бюлетина като отмяна на абонамента.

Възможност за контакт посредством уеб сайта

Сайтът на БИЛДИМЕКС ООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-info@alivio.bg[L3] ). Ако субектът на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

Сайтът на БИЛДИМЕКС ООД редоставя възможността за контакт и посредством приложение предоставено от трета страна “Zendesk”. В случая, БИЛДИМЕКС ООД продължава да е администратор на личните данните подадени през приложението и е взела възможните мерки за гарантиране допустимостта на Zendesk като оператор на лични данни. За осъществяване на предоставянето на услугата Zendesk използват също така бисквитки.

Добавяне на продукти в „Любими“

Субектът на данни може да регистрира свои предпочитани продукти на страницата, които се свързват с неговия профил. Съхранението на тези данни помага на потребителя за по-лесната навигация в страницата, както и за насочването на специализирани оферти, когато и ако има такива, за продуктите, които предпочита. Контролът върху съдържанието в „Любими“ е при потребителя. Възможно е изтриване на продукти от страна на администратора, което прекъсва и връзката между субекта на данни и поставения в „Любими“ продукт.

Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или доколкото това е определено от приложимите нормативни актове.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът за съхранение, определен в нормативен акт, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът използва интегрирани компоненти на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да изграждат мрежа от познанства чрез заявки за приятелство.

Адресът на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

При всяко включване в една от отделните страници на този интернет уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субекта на данни е автоматично подкани да изтеглите показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт – кой конкретен под-сайт на нашия интернет страница е посетен от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил в Facebook на субекта на данните.

Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на избиране на нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт в Facebook, преди да се обърнат към нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Там може да намерите и какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити поверителността на субекта на данните. Налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се премахне предаването на данни във Facebook.

Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функцията анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира, заедно с останалите данни, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои под-сайтове са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана под-сайтове. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Analytics администраторът използва приложението „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимизира при достъпа до уебсайтовете ни от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, включително за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Analytics поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С настройката на „бисквитката“ Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Analytics за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Такава настройка в използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да зададе „бисквитка“ в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи такава.  За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Analytics чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници не трябва да се предават към Google Analytics. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение към Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра бе деинсталирана от субекта на данните или от друго компетентно лице, или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.

Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google+

На този уеб сайт администраторът е интегрирал като компонент бутона Google+.

Google+ е социална мрежа.

Социалната мрежа е социално място за срещи в интернет – онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни потребителски профили, да качват снимки и да изграждат мрежа от познанства чрез заявки за приятелство.

Google+  се оперира от Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран бутон на Google+, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично изтегля екран със съответните Google+ бутон на Google чрез съответния компонент на бутона на Google+. По време на тази техническа процедура Google е уведомен за това, коя конкретен под-сайт на уебсайта ни е бил посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава при всяко извикване на нашия уебсайт лицето, за което се отнасят данните, и за цялото времетраене на неговия или нейния престой на нашия интернет сайт, кои конкретни страници на нашата Интернет страницата са посетени от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан с него.

Чрез бутона Google+ Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на извикването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не кликва върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предава лични данни на Google, той може да предотврати такова предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да се обади на нашия уебсайт.