fbpx

1. Общи условия

БИЛДИМЕКС ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК BG175140273, с адрес: гр. София

ул.Топли дол 1а, ет 3, ап 5, Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България.

БИЛДИМЕКС ООД  не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

БИЛДИМЕКС ООД  си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

2. Отговорност

БИЛДИМЕКС ООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

БИЛДИМЕКС ООД  не носи отговорност за неточности в тази листовка.

Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в https://alivio.bg са валидни и се отнасят само за сайта https://alivio.bg,  за продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през електронния сайт.

БИЛДИМЕКС ООД  строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация, не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

Ако забележите нередности в сайта  www.alivio.bg, моля веднага сигнализирайте:e-mail: info@alivio.bg

3. Защита на личните данни

БИЛДИМЕКС ООД е администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер.

В базата данни на  БИЛДИМЕКС ООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

4. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

*Наложен платеж

*Вирутален ПОС терминал

*Банков път  BG03UBBS80021096559014 подгодящ начин за B2B търговски взаимоотнощения

5. Права и задължения при продажба от разстояние

БИЛДИМЕКС ООД  се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

БИЛДИМЕКС ООД има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 3 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта БИЛДИМЕКС ООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт.

6. Защита на потребителите

Срокът за отказ от направена поръчка е 3 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 3 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

При всички случай се спазват разпоредбите на Закон за защита на потребителите.